Ve dnech 11. 9. - 12.9. a 30.11. 2017 úspěšně proběhl  workshopTrain the Trainer

 Cílem simulační medicíny je díky tréninku na pacientských simulátorech zvýšení kvality péče, snížení medicínských chyb a zlepšení bezpečí našich pacientů.Hlavním organizátorem a excelentním lektorem kurzu byl prim. MUDr. Michael Stern MBA, vedoucí pracovní skupiny simulační medicíny. 

Seznámil účastníky s teorií CRM, správnými postupy, nejčastějšími chybami při vedení kurzu. Neopomenul zmínit také komplikované situace, ke kterým může u jednotlivých účastníků v rámci simulačních kurzů dojít. K výborné úrovni workshopu během vedení přednášek a především v debriefingu scénářů významně přispěl také zahraniční lektor MUDr. Daniel Csomor, díky svému maximálnímu nasazení za využití všech zkušeností, emocí a výrazových prostředků, které získal na svém pracovišti Niederösterreichisches Zentrum für Medizinische Simulation und Patienternsicherheit.

Všichni lektoři dohromady s psychologem kurzu dotvářeli bezpečné místo vedení simulací a přispěli úspěšnému průběhu náročného  workshopu.

Tyto nadstavbové kurzy, které byly zahájeny již v roce 2016 zakladatelem simulační medicíny v České republice prim. Michaelem Sternem ve spolupráci s významnou osobností světové simulační medicíny Marcusem Rallem jsou významným mezníkem v dalším rozvoji, zvyšování  její kvality i standardizace simulační medicíny v České republice.

Poděkování patří také firmě Aesculap Akademii B.Braun za výbornou podporu a organizaci workshopu. 


Nyní již pevně věříme, že se simulační medicína již brzy po právu stane povinnou součástí postgraduálního vzdělávání lékařů.