III. Setkání pracovní skupiny simulační medicíny 

08.06.2017

Aesculap Akademie, Praha 6. 6. 2017

V  úvodu  byli účastníci seznámeni se současným stavem a výhledem do budoucna na jednotlivých pracovištích, kde se simulační medicína v současné době provádí. Prim. MUDr. M. Stern, MBA také seznámil účastníky se zkušenostmi z dosud proběhlých kurzů simulační medicíny v rámci Aesculap Akademie, včetně využití psychologa během debriefingu. Poměrně rozsáhlá diskuze byla následně věnována dalšímu postupu prací týkajících se podmínek kvalitního  fungování medicínských simulací a simulačních center v České republice, které se neobejde bez pravidelného tréniku lektorů.

Využití simulace zvyšuje bezpečnost, kvalitu a vzdělávání ve zdravotnictví. 

Účastníci se také shodli na tom, že postavení simulační medicíny bude dále potřeba ještě více zviditelnit pomocí všech dostupných možností, neboť zvyšují nejen bezpečí pro pacienty, ale i kvalitu a vzdělání zdravotnických profesionálů.Simulační medicína je nejlepší metodou výuky řešení krizových situací za využití Critical Resource Managementu (CRM).

Simulační medicína je nejlepší výukou krizových situací 

Po obědě proběhlo několik velmi zajímavých simulačních scénářů s  debriefingem. Provedení vlastního debriefingu bylo následně podrobeno vyhodnocení za využití videozáznamu na kterém se podíleli všichni účastníci. K prohloubení další spolupráce se společností simulační medicíny byl pověřen . Michael Stern, MBA. V přípravě je v současné době nový  kurz pro lektory simulační medicíny, který proběhne v září. 

Na závěr setkání všichni účastníci vyhodnotili jednání velmi positivně. Byl odsouhlasen prosincový termín dalšího setkání pracovní skupiny v Olomouci, za zajištění termínu a přípravu odpovídá MUDr. Bronislav Klementa.

Účastníci jednání pracovní skupiny:

MUDr. Michael Stern, MBA, MUDr. Tomáš Bačkai, MUDr. Katarína Veselá, MUDr. Robert Pleskot, MUDr. Michal Otáhal, MUDr. Mikuláš Mlček, MUDr. Bronislav Klementa, Bc. Alan Mejstřík, DiS, Bc. Radana Halířová, Bc. Tomáš Kovrzek


Primář MUDr. M. Stern, MBA má nejen největší zásluhu na výborně organizovaném setkání, ale především stál u zrodu simulační medicíny v České republice a dále jí významně rozvíjí. 

Za tuto obrovskou práci na poli rozvoje simulací mu tímto děkujeme.  


MUDr. Bronislav Klementa
KARIM FN a LF UP v Olomouci, vedoucí SIMECE Olomouc