Vznik pracovní skupiny simulační medicíny

Vznik pracovní simulační medicíny byl iniciován v roce 2016 potřebou vzniku jednotné platformy, který by sjednotila úsilí jednotlivých pracovišt, kde se pacientské simulace provádějí nebo budou provádět

.                                                                Cíle pracovní skupiny

  Definování podmínek personálních, technických  a tvorba metodiky pro provádění vysoce  kvalitních medicínských simulací  na sofistikovaných pacientských simulátorech v simulačních centrech.
MUDr. Michael Stern, MBA,  prim. KARIM FN a LF UK Královské Vinohrady, Praha 

 předseda pracovní skupiny simulační medicíny 

členové pracovní skupiny: 

MUDr. Michael Stern, prim. KARIM FN a 1. LF UK Královské Vinohrady, Praha 

MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D., ARK FN USA a LF MU Brno

MUDr. Lenka Doubravská, KARIM FN a LF UP v Olomouci 

MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN a LF UP v Olomouci

MUDr. Olga Klementová Ph.D, přednostka KARIM FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., KARIM VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Mikuláš Mlček, PhD., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha

MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK Praha

MUDr. Michal Otáhal, KARIM VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Robert Pleskot, KARIM VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Roman Štoudek, KDAR FN a LF MU Brno

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., přednosta KDAR FN a LF MU Brno

MUDr. Katarína Veselá, KARIM FN Královské Vinohrady, ZZS Praha

MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, přednosta KARIM FN Motol a LF UK Praha

MUDr. Tomáš Bačkai, KARIM FN Motol a LF UK Praha

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D., prim. ARK FN USA a LF MU Brno

MUDr. Vlasta Dostálová Ph.D., KARIM FN Hradec Králové

Bc. Radana Halířová, KARIM FN a LF UP v Olomouci

Bc. Alan Mejstřík, DiS, ZZS Praha, 1. LF UK Praha

Bc. Tomáš Kovrzek, odborný garant Aesculap Akademie Praha


MUDr. Věra Špatenková, nemocnice Liberec


Simulujme správně a bezpečně 

Provoz stránek financuje AED-Olomouc s.r.o