Připravované kurzy simulační medicíny 

Simulační medicínské centrum SIMECE  Fakultní nemocnice v Olomouci    

září  Krizové stavy v anestezii a intenzivní péč

určeno pro lékaře a sestry oddělení ARO, JIP


září, říjen Krizové stavy v anestezii a intenzivní péči

vyhrazeno pro týmy lékařů a sester JIP Vojenské nemocnice v Olomouci 


září Krizové stavy v ambulanci a na oddělení  pro zdravotní sestry

vyhrazeno pro  tým sester Fakulty zdravotních věd UP v Olomouci


Simulační kurzy Aesculap akademie Praha 

https://czsk.aesculap-academy.com/

celá řada kurzů určena pro lékaře i nelékařské pracovníky

Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči - Train the trainer workshop, 6. - 7.9. + 24.10.2018

je určený lektorům, kteří se aktivně věnují nebo plánují věnovat simulační výuce ve zdravotnictví. 


Simulační kurzy ÚVN Praha 

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči