Připravované kurzy simulační medicíny 

Simulační medicínské centrum SIMECE  Fakultní nemocnice v Olomouci    

září  Krizové stavy v anestezii a intenzivní péč

určeno pro lékaře a sestry oddělení ARO, JIP


září, říjen Krizové stavy v anestezii a intenzivní péči

vyhrazeno pro týmy lékařů a sester JIP Vojenské nemocnice v Olomouci 


září Krizové stavy v ambulanci a na oddělení  pro zdravotní sestry

vyhrazeno pro  tým sester Fakulty zdravotních věd UP v Olomouci


Simulační kurzy Aesculap akademie Praha :

https://czsk.aesculap-academy.com/

celá řada kurzů určena pro lékaře i nelékařské pracovníky


Simulační kurzy ÚVN Praha 

Krizové situace v anestezii a intenzivní péči