Fakultní nemocnice  Olomouc

Poslání 

Zvýšit bezpečnost pacientů díky edukaci zdravotnických profesionálů na nejvyšší úrovni prostřednictvím high - tech medicínských simulačních workshopů.

Cíle 

Naučit zdravotnické profesionály principům týmového, komplexního řešení problémů, rozhodování a řízení zdrojů v krizové situaci. 

Lektoři

Všichni naši lektoři jsou zkušení lékaři a zdravotní sestry s dlouhodobou praxí v oboru. Absolvovali instruktorský kurz medicínských simulací.

Bezpečné prostředí

Naším cílem je poskytnout především bezpečné prostředí pro všechny účastníky. Materiály budou sloužit výhradně pro vlastní zlepšování a výzkum a nebudou zveřejňovány. Získané informace nešíří školitelé ani účastníci workshopu