Letošní již VI. Hirschův den KARIM FN Olomouc se mimo anesteziologie a intenzivní medicíny bude zabývat simulační medicínou

Novinkou konference je propojení s celostátní chirurgickou konferencí XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, kterou organizuje I. Chirurgické klinika Fakultní nemocnice v Olomouci. 

V rámci vyzvaných přednášek zazní principy ATB terapie i odpovědi na otázku zda je intenzivní medicína aplikovaná fyziologie.

V bloku intenzivní medicíny se přednášející budou věnovat odpojování od UPV, oligurickým pacientům s vysokým laktátem, positivní bilancí při současné vysoké dávce vasopresoru. Budou zmíněny změny ke kterým dochází  ve studiích intenzivní péče.

V bloku anestezie a intenzivní péče budou aktualizovány postupy pain servisu, představí se pokročilé možnosti neurofyziologického monitorování v neuroanestezii. Bude hledána odpověď na otázku proč v praxi selhává fast track v chiruirgii a anestezii. 

Bude představena nová společnost simulační medicíny i možnosti simulací v anesteziologii a intenzivní péči.

Budou předneseny  první zkušenosti i úskalí spojené se zaváděním simulační medicíny v rámci povinného vzdělávání v neodkladné kardiopulmonální resuscitaci do praxe fakultní nemocnice.

V unikátní společné sekci anesteziologů, intenzivistů a chirurgů sekci budou hledány odpovědi na aktuální palčivé otázky postupu při výkonu z vitální indikace, ošetřování kriticky nemocného pacienta s perforacemi GIT, nutrici a hemodynamiku při operacích jícnu a medicínskou kasuistiku při plánované operaci slepého střeva. 


Těšíme se na vaši účast.

 

https://marketing.fnol.cz/event/vi-hirschuv-den/