VI. Hirschův den KARIM FN a LF UP Olomouc se dne 19.4.2018 věnoval  anesteziologii, intenzivní i simulační medicíně.

Novinkou konference bylo propojení s celostátní chirurgickou konferencí XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, kterou organizuje I. Chirurgické klinika Fakultní nemocnice v Olomouci. 

V rámci vyzvaných přednášek zazněly principy ATB terapie i odpovědi na otázku zda je intenzivní medicína aplikovaná fyziologie.

V bloku intenzivní medicíny se přednášející věnovali odpojování od UPV, oligurickým pacientům s vysokým laktátem, positivní bilancí při současné vysoké dávce vasopresoru. Byli zmíněny změny ke kterým dochází  ve studiích intenzivní péče.

V bloku anestezie a intenzivní péče přednášející  aktualizovali postupy pain servisu, představili se pokročilé možnosti neurofyziologického monitorování v neuroanestezii. Bude hledána odpověď na otázku proč v praxi selhává fast track v chiruirgii a anestezii. 

Byla představena nově vznikající společnost simulační medicíny i možnosti simulací v anesteziologii a intenzivní péči.

Budou předneseny  první zkušenosti i úskalí spojené se zaváděním simulační medicíny v rámci povinného vzdělávání v neodkladné kardiopulmonální resuscitaci do praxe fakultní nemocnice, které ukázaly na nutnost zavádění simulací do postgraduální výuky

V unikátní společné sekci anesteziologů, intenzivistů a chirurgů sekci byly hledány odpovědi na aktuální palčivé otázky postupu při výkonu z vitální indikace,který byl nahrazen jiným pojmem. ošetřování kriticky nemocného pacienta s perforacemi GIT, nutrici a hemodynamiku při operacích jícnu a medicínskou kasuistiku při plánované operaci slepého střeva. 


 

https://marketing.fnol.cz/event/vi-hirschuv-den/