Společnost pro simulaci v medicíně, z. s.

                                  vznik 29.6.2018 

Předsedou společnosti pro simulaci v medicíně z.s. byl jednohlasně zvolen 

MUDr. Michael Stern, MBA. 

prim. KARIM  FN Královské Vinohrady 


MUDr. Michael Stern, MBA. byl u od samotného počátku u samotného zrodu simulační medicíny v České republice.


Místopředsedou společnosti byl zvolen doc. MUDr. Petr Štourač, PhD., Brno

Do statutárního orgánu společnosti simulační medicíny byli zvoleni následující členové : 

MUDr. Bronislav Klementa, Olomouc

prof. MUDr. Pavel Michálek, Praha

MUDr. Mikuláš Mlček, Praha

doc. MUDr. Martin Stříteský CSc., Praha

MUDr. Roman Štoudek, Brno