SPOLEČNOST PRO SIMULACE V MEDICÍNĚ


simulační medicína simulacnimedicina.cz

Společnost pro simulaci v medicíně je otevřená odborná nezisková organizace zdravotníků a příbuzných profesí. Cílem společnosti je zvýšit úroveň a bezpečnost zdravotní péče v České Republice. Klíčovým nástrojem je zkvalitnění odborné přípravy pracovníků ve zdravotnictví prostřednictvím simulační a interaktivní výuky. Činnost spolku je v souladu s náplní obdobných mezinárodních organizací jako jsou SESAM (EU), DGSIM (D), SSIH (USA).

PRINCIPY

Simulační a interaktivní výuka medicíny je soubor inovativních vzdělávacích technik, které umožňují systematické a bezpečné získávání lékařských a zdravotnických dovedností a znalostí ve velmi realistickém klinickém prostředí.

Roli pacientů přebírají herci, sofistikované modely, pacientské simulátory, virtuální realita nebo další hi-end produkty technologického rozvoje. Metodika výuky zahrnuje opakovaný nácvik typických stavů, podrobný rozbor řešení, reflexi, podporu hlubokého porozumění souvislostem, ale také motivaci, rozvoj týmové spolupráce, komunikace a přípravu na řešení krizových stavů.

Simulace překlenují stále se rozšiřující mezeru mezi tradiční výukou a klinickou praxí a představují nový standard ve vzdělávání.