Vznik pracovní skupiny simulační medicíny


Vznik pracovní simulační medicíny byl iniciován v roce 2016 potřebou vzniku jednotné platformy, který by sjednotila úsilí jednotlivých pracovišt, kde se pacientské simulace provádějí.

Cílem je definování pravidel simulačních center a další rozvoj  vysoce kvalitních medicínských simulací na  pacientských simulátorech.

Líbí se vám simulační medicína?