Společnost pro simulaci v medicíně , z.s.

Vznik Společnosti pro simulaci v medicíně,z.s. 


Vznik pracovní simulační medicíny byl iniciován v roce 2016 potřebou vzniku jednotné platformy, který by sjednotila úsilí jednotlivých pracovišt, kde se pacientské simulace provádějí. Členové této skupiny se opakovaně scházejí a snaží se hledat a nastavit bezpečná pravidla simulací v České republice.   V červnu 2018 na základě pracovní skupiny vzniká  Společnost pro simulační medicínu z.s.

Cílem společnosti je definování pravidel vzniku i fungování simulačních center a další rozvoj  vysoce kvalitních medicínských simulací.

Líbí se vám simulační medicína?